Две от най-големите финансови институции във Франция, Credit Agricole и Groupe Banque Populaire са всъщност кооперации? И двете организации са създадени като кооперативни структури и продължават да бъдат такива и до днес.

 

Raiffeisen Bank е създадена като кооперативна сруктура. Фридрих Вилхем Райфайзен възприема идеята за кооперативното подпомагане през перида, в който изпълнява длъжността Кмет на Фламерсфелд. Идеята го спохожда докато наблюдава тежкия живот на местните фермери, често жертви на кредитни спекулатори. През 1864 създава първото си дружество за кооперативно отдаване на заеми под формата на кредитен съюз, поставяйки по този начин основите на финансовата институция Райфайзен.

 

Спортен клуб "Barselona" от момента на създаването си е кооперативна организация. Клубът, част от който днес са отбори от различни спортове - футбол, волейбол, баскетбол и др., продължава да бъде общинска собственост, създадена като кооперативна структура.