По инициатива на Международния кооперативен алианс на 12.01.2012 кооперациите обединиха своя глас и на национално ниво във всички региони на света дадоха старт на Международната година на кооперациите. 2012 е много обещаваща година за кооперациите, защото кооперативният бизнес модел предлага решения на предизвикателствата, пред които сме изправени всички ние. Днес, в света на съвременните технологии и комуникации, идеята за глобално обединение на хора е реалност, превъплътена чрез „Глобалното кооперативно семейство.” Колкото по-свързани и интегрирани сме всички, толкова по-успешно ще се решават икономическите, финансовите и климатичните проблеми. Светът се развива, променя и адаптира от нас, защото ние го желаем и го правим. Но само кооперациите поставят в центъра на своето внимание една постоянна величина - хората, което прави кооперативния бизнес модел не само успешен и устойчив, но и му придава човешки облик. Ето защо 2012 трябва да осигури постигането на по-дългосрочна визия и да продължи Международната година на кооперациите в Кооперативно десетилетие, с цел кооперациите да се превърнат в най-динамично развиващият се модел до 2020 г.  

Кооперациите не са само икономически феномен, те са философия. Това е модел, основан на ценности: демокрация, равноправност, солидарност и взаимопомощ. Когато хората се обединяват, за да осигуряват прехраната си и когато техният резултат се разпредели равноправно, тогава ние говорим за кооперация.