От създаването си към кооперацията UC е проявен голям интерес. Сигурността на инвестициите на членовете, законово регламентирана в Закона за кооперациите, както и доходността,  коята UC предлага на своите членове са причина за все по-бързо увеличаващия се темп на набиране на нови кооператори.