УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Член на кооперацията би могло да стане всяко едно физическо лице, като процедурата за това е много кратка и включва следните стъпки:

1. Молба за членство и автобиография

2. Встъпителна вноска - 500 лв.

3. Минимален размер на дяловата вноска - 1 000 лв.

4. Членски внос - 2% годишно върху размера на дяловата вноска

5. Решение на УС

6. Вписване в книгата на кооператорите