2012 - ГОДИНА НА КООПЕРАЦИИТЕ

По инициатива на Международния кооперативен алианс на 12.01.2012 кооперациите обединиха своя глас и на национално ниво във всички региони на света дадоха старт на Международната година на кооперациите. 2012 е много обещаваща година за кооперациите, защото кооперативният бизнес модел предлага решения на предизвикателствата, пред които сме изправени всички ние. Днес, в света на съвременните технологии и комуникации, идеята за глобално обединение на хора е реалност, превъплътена чрез „Глобалното кооперативно семейство.” Колкото по-свързани и интегрирани сме всички, толкова по-успешно ще се решават икономическите, финансовите и климатичните проблеми. Светът се развива, променя и адаптира от нас, защото ние го желаем и го правим. Но само кооперациите поставят в центъра на своето внимание една постоянна величина - хората, което прави кооперативния бизнес модел не само успешен и устойчив, но и му придава човешки...

БРОЯТ НА КООПЕРАТОРИТЕ В UC СЕ УВЕЛИЧИ СЪС 103% ЗА ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

От създаването си към кооперацията UC е проявен голям интерес. Сигурността на инвестициите на членовете, законово регламентирана в Закона за кооперациите, както и доходността,  коята UC предлага на своите членове са причина за все по-бързо увеличаващия се темп на набиране на нови кооператори.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ..?

Две от най-големите финансови институции във Франция, Credit Agricole и Groupe Banque Populaire са всъщност кооперации? И двете организации са създадени като кооперативни структури и продължават да бъдат такива и до днес.

 

Raiffeisen Bank е създадена като кооперативна сруктура. Фридрих Вилхем Райфайзен възприема идеята за кооперативното подпомагане през перида, в който изпълнява длъжността Кмет на Фламерсфелд. Идеята го спохожда докато наблюдава тежкия живот на местните фермери, често жертви на кредитни спекулатори. През 1864 създава първото си дружество за кооперативно отдаване на заеми под формата на кредитен съюз, поставяйки по този начин основите на финансовата институция Райфайзен.

 

Спортен клуб "Barselona" от момента на създаването си е кооперативна организация. Клубът, част от който днес са отбори от различни спортове - футбол, волейбол, баскетбол...